Повече деца в групите на забавачките в Разлог

  • 08 юли 2019, 08:58
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium %d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b73

Общинският съвет в Разлог даде съгласие през учебната 2019/2020 година да се сформират групи в общинските детски градини на общината с брой на децата, който е по-голям от определения в Наредба на МОН за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Децата обаче не могат да са повече от 28 деца в група на детска градина и не повече от 24 деца в яслена група.

Местният парламент упълномощи кмета Красимир Герчев писмено да информира началника на Регионалното управление на образованието-Благоевград за взетото решение. Причините за него са, че пълняемостта на групите в детските градини, особено в групите в град Разлог, надвишава допустимия брой 23 деца в група. Съгласно норамтивната уредба се допуска надвишаване с до 2 деца, т.е. до 25 деца в група. Реално броят на  децата в групите на детските градини е от 25 до 28 . Най-препълнени са групите на 5-6 годишните деца, като всички са от по 28 деца.