Повече социално слаби ще получават топъл обяд в Мъглиж

  • 02 януари 2017, 19:10
  • Default profile Автор Цвети Василева
Medium obqd

obqd

Сериозно се увеличава броя на нуждаещите се, които ще получават топъл обяд в Мъглиж. През тази седмица кметът на Общината ще подпише Анекс към договора по проект „Осигуряване на топъл обяд”, с който ще се включат още 370 потребители от целевите групи.

През целия период на проекта ще се предоставя топъл обяд, състоящ се от супа, основно ястие и хляб, а ако има икономиии и десерт. За приготвянето му отговаря община Мъглиж. На нуждаещите се ще се предоставя разнообразно седмично меню за балансирано хранене на целевите групи, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене, както и изискванията на Българския държавен стандарт.

През ноември м.г. кметът подписа договор за стартиране на проект „Осигуряване на топъл обяд”, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002. Предвиденият срок за изпълнението на проекта е до 30.04.2017 г. и включваше 30 потребители.

 За топъл обяд могат да заявят желание лица и семейства на месечно социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото или труда си и получават пенсии в минимални размери, скитащи и бездомни деца и възрастни.