Правят пречиствателна станция за 21 млн. лв.

  • 26 ноември 2020, 06:53
  • Default profile Автор Даниела Стоянова
Medium %d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0

Започна изграждането на пречиствателна станция за питейни води в Шумен. Проектът е на стойност 21 милиона лева. Началото на дейностите бе поставено преди около месец без официални церемонии, заради въведените мерки в Бългрия.

„За нас този обект е от изключителна важност, защото ще подобри водоснабдяването на града ни и условията за живот и бизнес в него. Строителната площадка е готова и вече се изливат основите на хлораторното помещение – първата сграда от станцията. За съжаление не успяхме да направим първа копка, заради пандемията, за да избегнем струпване на хора“, каза управителят на „ВиК – Шумен“ ООД, Жанета Панайотова. “

Строежът на модерното съоръжение се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, съфинансирана от Кохезионен фонд и Република България и собствени средства на ВиК. Обществената поръчка бе спечелена от ДЗЗД „Кристална вода“, в което влизат софийската фирма „Абонато билд“ ЕООД и унгарската "Пуреко" ООД /Pureco/.

Капацитетът на пречиствателната станция е 450 л/ сек при нормален режим на работа и 600 л/сек при форсиран режим. Към пречиствателната станция ще бъде изградена модерна лаборатория, която денонощно ще контролира показателите за качество на питейната вода.

На обекта се изпълняват работи на няколко площадки. Освен основите на хлораторното помещение се извършват дейности по новата административна сграда, сградата за технологични отпадъчни води и по колекторите за дъждовни и технологични отработени води; тече разчистване на зоните, в които попадат останалите сгради.

Планираната продължителност на работа е 545 календарни дни, което означава, че станцията трябва да бъде завършена в първите месеци на 2022 г.