Правят първа копка на компостираща инсталация край Петрич

  • 12 юни 2019, 10:36
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium %d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0 %d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87

Днес от 11.00 часа в местността Тумбите община Петрич ще проведе официална церемония по започване на строителството на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда" 2014 - 2020 г.

Бенефициент по проекта е община Петрич. Общата  стойност е 10 313 535,20 лв.

С изграждането на новото съоръжение ще се намали количеството битови отпадъци за депониране и ще се увеличи делът на рециклираните и оползотворените отпадъци в община Петрич.

Инвестицията по проекта ще допринесе за подобряване на ресурсната ефективност в община Петрич, подобряване на качеството на околната среда за жителите в общината, предоставяне на нов тип услуга – разделно събиране на зелени отпадъци. Ще се разкрият и нови работни места за експлоатация на изградената инфраструктура.