Правят спортна прощадка в Загориче

  • 15 май 2019, 15:54
  • Default profile Автор Даниела Стоянова
Medium img 20181026 094807

Многофункционална спортна площадка, на която ще могат да се играят мини футбол, баскетбол, волейбол и хандбал ще бъде израдена в село Загориче, община Каолиново. Това съобщи на официалната страница във фейсбук кметът на общината Нида Ахмедов. Освен това в четири от населените места в Каолиновско ще бъдат ремонтирани 7 улици.

Двата проекта се реализират с безвъзмездна финансова помощ по „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

97 790 лв. ще стурва строежът на спортната плащодка. Според кмета на над 800-те жители на селото ще се даде възможност да имат повече места за отдих и развлечения за децата, както и за спорт. На новото игрище ще могат да спортуват и ица с намалена подвижност.

С 1 102 934,50 лв. пък ще се ремонтират 7 улици в 4 населени места в община Каолиново. Обновени ще са ул. "Индже Войвода", ул. "Владайско въстание", ул. "Хан Крум" в гр. Каолиново; ул. "Дунав" в с. Браничево, ул. "Витоша" в с. Пристое, ул. Тодор Икономов" и ул. "Светлина" в с. Тодор Икономово. Обща дължина на предвидените за реконструкция улици по проекта е 3321,45 м.