Правят захранващ газопровод за 13 сгради в Кърджали

  • 17 декември 2014, 13:20
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 54917afc84e98

Започва проектиране на захранващ газопровод за 13 сгради в Кърджали. Предвижда се синьото гориво да стига до три обществени сгради, сред които и общинска администрация, шест училища и четири детски градини.


Обществената поръчка включва както изграждане на захранващ газопровод от точката на консуматора, също така реконструкция на котелните инсталации за преминаване на основно гориво - природен газ и ползване на течното гориво като резервно.


„Газификацията е сред приоритети на общината. Над 10 километра са положените газови тръби досега в Кърджали и ние трябва да се възползваме от това, че те преминават близо до включените в списъка учебни заведения и общински сгради”, коментира Хасан Азис.


Според него от направените разчети ще бъдат спестени не малко средства за отопление. Като пример бяха посочени ГПЧЕ „Христо Ботев” и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, които се намират в една сграда. По осреднени цени сега за газ те плащат 103 хил.лв., а след газификацията сумата ще падне на  61 хил. лв.


Според специалистите инвестицията за всяко едно учебно заведение ще бъде изплатена от два до три отоплителни сезона.