Преструктурират системата на детските градини в Стражица

  • 04 април 2013, 14:42
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a14fa035b64

Преструктуриране на мрежата от обединени детски заведения и целодневни детски градини в община Стражица приеха на последното си заседание общинските съветници в града.


С 12 гласа „за” местните парламентаристи подкрепиха предолжението на кмета на Стражица инж. Детелина Борисова детските заведения да се трансформират заради понижена посещаемост на децата, демографските показатели, както и затруднената събираемост на таксите. За да не се стигне до закриване на едногрупните детски градини по селата и съкращаване на персонала в тях, градоначалникът предлага да  системата да се преструктурира.


Съветниците одобриха ОДЗ „Ангел Каралийчев” в Стражица да стане основна детска градина, а детските в селата Царски извор и Бряговица да станат нейни филиали. В момента в ОДЗ в Стражица са записани 123 деца, разпределени в шест групи. Двата филиала в селата остават с по една група, или общо- 157 деца.  ОДЗ „Сава Цонев”в  Стражица също ще поеме като филиали детските градини в селата Асеново и Сушица.


В Асеново се обособяват две групи с 47 деца в тях, а в Сушица филиалът остава да съществува с една група от 19 деца. Заедно с четирите групи в ОДЗ-то, броят на децата възлиза на 132.  Към детските градини в двете големи села в общината - Камен и Кесарево, също ще се обособят филиали.  Детската градин ав Камен става основна с две групи от 45 деца и към нея се обособяват филиали с деца от селата Лозен и Виноград, като общият брой на всички записани е 93. Към основната детска градина в Кесарево, която е с три групи, ще започнат да функционират филиалите на селата Благоево и Владислав, като общият брой на децата ще е 97.


Управлението на наличния инвентар и на документацията от детските градини- филиали ще се приемат за управление и стопанисване от съответната основна градина.