Преустройваме болниците, но нямаме пари за защитни облекла

  • 01 април 2020, 13:23
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium pic 24

Донка Михайлова е кмет на Троян от 2011 г. В общината беше регистриран случай на мъж с коронавирус, който с усилията на лекарите пребори COVID-19. Той е ски учител в Банско. Как кризата се отразява на живота в общината - преустройства на болници, мерки за запазване на бизнеса и какво очакваме да су случи след края на пандемията - разговаряме с кмета на Троян Донка Михайлова.

- Г-жо Михайлова, как се разви случаят с троянеца, който бе диагностициран с коронавирус?

- Той беше един от първите заболели и първите оздравели в страната. Младият мъж е спортист и очевидно със силен имунитет. Настанен беше в Инфекциозно отделение на Областната болница в Ловеч. Сподели с мен, че е получил много добра грижа. Радваме се. Изживявах емоциите в този труден момент заедно с неговата майка, с която се чувахме често. Както и на това, че към момента няма други установени случаи с коронавирус на живущи в общината.

- Как виждате състоянието в болниците по време и след кризата с коронавируса, като се има предвид, че притокът на пациенти е по-малък? Там ще намалеят средствата. Как ще се отрази това? Ако може да направите коментар.

- Днес тревогите ни са насочени основно към справяне с кризата и най-належащите проблеми, които произтичат от нея. Заедно с ръководителите на лечебните заведения работим усилено. Те се подготвят да посрещнат отговорностите, произтичащи от разпоредбите на здравното министерство. Съгласно Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването двете троянски болници следва да осигурят 120 от общо 225 легла за Ловешка област, повече от половината за областта. Остават и много въпроси, чиито отговори все търсим. Няма осигурени средства за нужните строителни дейности и за лични предпазни средства. Бързо започнахме дарителска кампания и търсим средства за посрещане нуждите в борбата с COVID-19 на двете троянски болници и Филиала на Спешна медицинска помощ. Спешна медицинска помощ изгради изнесена приемна, изцяло със средства от дарения. Нужно е време за доставки и строителство. Средствата от дарения ще се изразходват по решение на Оперативния щаб и в съответствие с волята на дарителите. Това се случва в условията на рязко намалял обем дейност в болниците. Наблюдението ми е, че в повечето общински болници пълняемостта на леглата е по-малко от 50%, а в част и между 30-40% и средствата, които ще получат за работата си ще са в чувствително намалял обем. НСОРБ подадохме сигнали към Министерство на здравеопазването и очакваме решение. Заедно с ръководителите на лечебните заведения обмисляме модела, по който болниците по време на пандемията ще продължат да обслужват и останалите болни в общините. Защото хората ще продължат да боледуват, да раждат, да умират.

- Какви мерки могат да се вземат или се вземат за спасяване на регионалния бизнес? Как се отразява на малкия бизнес? Какви мерки се предвижда да се вземат?

- Мисля, че е много важно да чуваме бизнеса. Трябва да изследваме как можем да помогнем на отделните групи. Малкият бизнес може да бъде най-уязвим, но е и най-гъвкав. Говоря си всеки ден с предприемачите и знам тревогите им. Важно е да им дадем глътка въздух по време на извънредното положение. Ние вече предложихме такива мерки. Важно е и да подкрепим идеите на предприемачите за едно перспективно развитие. Говорих си преди дни с представители на една много специфична група, характерна за Троян – занаятчиите. Обмисляме конкретни предложения като подкрепа за организиране на онлайн търговия на произведения на троянските занаятчии, организиране на събития веднага след кризата, на които могат да се продават техни изделия и др.

По време на кризата формирах Консултативния съвет за икономическо развитие в Троян. Задачата му е да ни консултира при взимането на управленски решения. Вярвам, че заедно Община и бизнес можем да намерим решения как възможно най-бързо да възстановим общината от последствията на кризата.

- Ако кризата продължи повече, какви ще са последствията за бизнеса в общината? Как сега се отразява? Знам, че предстои Консултативен съвет, но вероятно имате и ваша визия по проблемите.

- Все още кризата няма конкретни проявления върху икономиката. Налице е обаче нарастваща тревога – и сред бизнеса, и сред работещите. Най-голямото предизвикателство за мен като кмет на Община Троян в тази извънредна ситуация е да опазим едновременно и в максимално възможната степен здравето на троянци /и това е безспорен приоритет/ и да опазим колкото е възможно повече работни места и доходите на хората. Най-трудното днес е да намерим баланса и да планираме ясни управленски стъпки в уравнение с много неизвестни – колко ще продължи пандемията, колко човека ще бъдат заразени, колко клиенти, партньори, транспортни фирми ще откажат договори на предприемачите ни... За това се стремя да включа в процеса на изработване на решенията повече хора – общинските съветници, бизнеса, институции, граждани. В краткосрочен план вече предложих на Общинския съвет за времето на извънредното положение да бъдат освободени от плащане на месечна наемна цена по действащите към момента договори всички наематели на нежилищни имоти – общинска собственост, чиято дейност е преустановена с акт на държавната или местната власт. Всички останали наематели на нежилищни имоти – общинска собственост ще заплащат 50 % от дължимата месечна наемна цена по действащите към момента договори. Предложените мерки ще се прилагат и за наемателите на едноличните търговски дружества с общинско участие, по действащите към момента договори. Освободихме от плащания наемателите на откритите площи, които в момента не работят. Направихме това след внимателен анализ за въздействие върху общинския бюджет и бюджетите на общинските търговски дружества. Защото не бива да забравяме, че едно от важните предизвикателства пред всяка община днес е и запазване устойчивостта на общинския бюджет. Само така можем да продължим да оказваме както досега жизнено важни за гражданите услуги, без да повишаваме цената им - детските ясли и градини, детска млечна кухня, домашен социален патронаж, да дофинансираме образованието, да имаме улично осветление, почистване, текущи ремонти… И общините ни да продължат да живеят след като всичко това приключи.