През октомври откриват новото депо за битови отпадъци край Търново

  • 03 септември 2015, 13:32
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 57786714 4be1 5228

След по-малко от два месеца Велико Търново ще има ново депо за битови отпадъци. Изпълнителите на европейския проект увериха, че изграждането на големия обект ще бъде завършено до края на октомври.


Експерти от Община Велико Търново, водени от началника на отдел „Околна среда” Зорница Кънчева – Миладинова, провериха днес на място как вървят строително-монтажните дейности. Проектът е финансиран с 33 милиона лева по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.


Цялата инсталация се простира върху площ от 165 декара. Ще разполага със сепарираща и компостираща инсталации, пречиствателна станция, както и с площадка за механично третиране на отпадъците по съвременни технологии. Депото ще обслужва 175 хиляди души от общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, обединени в Сдружение „За чисти селища”.


53 000 тона ще е годишното количеството битови отпадъци, които ще поема първата от трите клетки за депониране. Експлоатационният й период е 15-годишен. Тройна мембрана ще предпазва почвата и подпочвените води от замърсяване.


Очаква се още към средата на месец октомври регионалното депо за битови отпадъци да получи акт 15, с който да бъде въведено в експлоатация. Официалното откриване е предвидено за 26 октомври.


Регионалното депо за битови отпадъци се строи по проект, който Община Велико Търново създаде заедно с още пет общини от областта. Макар за разработката да се говори от години, тя е създадена наново в края на 2013 г. от екипа на кмета на старата столица Даниел Панов, в партньорство със специалисти от останалите пет общини. Проектът е одобрен в началото на 2014 г.