Приходите от нощувки в Бургаско скочили с 6,7%

  • 15 август 2019, 19:30
  • Default profile Автор Александра Петрова
Medium bedroom 413706 960 720

Приходите от нощувки в област Бургас през месец юни на тази година възлизат на 91 629.7 хил., което е с 6.7% повече в сравнение със същия период на 2018 година.

Това сочат официалните данни на Националния статистически институт (НСИ). Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 33.7%, така и от чужди граждани - с 3.8%

В същото време обаче общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта е 54.3%, като намалява с 4.5 процентни пункта, в сравнение с юни на миналата година.

Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 62.2%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 56.7%, и с 1 и 2 звезди - 33.4%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2019 г. се увеличават с 6.1% и достигат 330.0 хиляди. От всички пренощували лица 75.5% са чужденци, като по-голямата част от тях (65.3%) са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 6.2 нощувки.

Пренощувалите българи са 80.7 хил., като 38.4% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 4.2 нощувки.