Природен парк „Странджа” повежда своите гости по пет тайнствени маршрута

  • 02 ноември 2015, 11:00
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 57786714 9c22 5a51

Природен парк „Странджа” вече предлага на своите гости пет интерактивни екомаршрута, посветени на прилепите, птиците, хищниците, реките и билките.


Туристическите пътеки бяха обособени в рамките на проекта „Устойчиво управление и устройство на ПП „Странджа”, реализиран по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”. Финансирането на инициативата идва от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет.


Петте туристически маршрута, които тръгват от брега на морето и вървят към планината вече са специално търсени от български и чуждестранни любители на походите.


По проекта беше направена още маркировка на 150 съществуващи туристически маршрута, изграден беше и опознавателна пътека „В царството на зелениката”, както и 110 км веломаршрути. Освен това бяха ремонтирани няколко чешми, на територията на парка бяха поставени маси и пейки за отдих, на различни места са изградени заслони, наблюдателни кули за птици и други съоръжения, които правят отдиха на туристите по-приятен.


„Не можеш да обичаш и пазиш нещо, което не познаваш,” убеден е екипът на ДПП „Странджа”.


Затова са вложени много усилия в дейности по изготвяне на образователни програми. Освен към подрастващите и учениците, много от дейностите са насочени към посетителите на Парка и към хората, които живеят на неговата територия. Разработен е наръчник, показващ как да се ползват земеделските земи, без да се унищожават влечуги, птици и дребни бозайници.


На много места са монтирани информационни портали /киоски/, а също така са издадени аудиопътеводители за пет маршрута на български и английски език.