Проект превръща в журналисти хора с увреждания

  • 04 декември 2019, 09:39
  • Default profile Автор Александра Петрова
Medium 3 %d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82

Хора с увреждания ще работят като журналисти в уеб базирана платформа, която ще рекламира и ще разпространява новини за общините Долни чифлик и Бяла. Това предвижда проект на местната инициативна група за създаване на иновативно за България социално предприятие, финансиран от Министерството на труда и социалната политика и Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Той е озаглавен „Иновативни, интелигентни, разнообразни и социални. Няма други такива“, а бенефициент е фондация „Николаевка“.

В социалното предприятие ще бъдат назначени общо 9 души, от които трима ще го управляват. За срок от 12 месеца на трудов договор ще бъдат наети 5 души с увреждания и един в неравностойно положение на пазара на труда. След приключване на проектните дейности за 50% от тях ще бъде осигурена заетост за още 6 месеца. В проекта ще има до 30% участие на представители на различните етноси.

Наетите ще се занимават с архивиране на електронен носител на документи, скици, схеми и др. като услуга за клиентите на социалното предприятие. За целта ще се наеме или закупи необходимата техника и софтуер. В платформата, която ще обслужват, ще се рекламират обществени значими обекти и институции в двете общини, търговски и културни обекти, ще се представят местни фестивали, събития, концерти и други дейности, които популяризират местния фолклор, култура, етническо разнообразие.

Социалните предприятия са много развити в Западна Европа, но тепърва настъпват у нас. Целта им е подпомагане на лица в нужда, обясни Борислав Френчев от фондация „Николаевка“. Продължителността на проекта е 15 месеца - от 1 декември 2019 г. До 28 февруари 2021 г.