Проектобюджетът на община Стражица мина на обществено обсъждане

  • 07 февруари 2013, 17:56
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a0ea630c69b

9 702 804 лева е размера на проектобюджета на Община Стражица за 2013 г., стана ясно по време на общественото обсъждане, което се проведе тази вечер в заседателната зала на Общинския съвет. Отчетът на миналогодишния бюджет и проекта за новия представи подробно Петя Атанасова, директор дирекция „Общинска финансова политика и икономика” в Общината. На обсъждането присъстваха кметът инж. Детелина Борисова и нейните заместници, председателят на Обс Илиян Маринов, общински служители,  общински съветници, кметове и наместници на населените места, както и граждани.  Структурата на проектобюджета показва, че субсидията от републиканския бюджет е с над 115 хил. лева повече в сравнение от миналата година или в размер на 5 850 237 лева. Очакваните общински приходи са в размер 3 852 567 лева, като са заложени с 60 хил. лева повече от данъчни постъпления в сравнение с 2012 г., а от неданъчните -  с близо 300 хил. лева повече.


За м.г. изпълнението на данъчните приходи е било  в размер на 93,71% от годишния план, а на неданъчните – 76,77%, стана ясно от отчета на Бюджет 2012. От местни данъци и такси т.г. се очаква в хазната да влязат 591 600 лева, като през тази година се запазват същите ставки на данък сграда и такса смет. Няма да се повишават местните налози нито за гражданите, нито за фирмите, увери кметът инж. Борисова. От неданъчни приходи се очаква в хазната да влязат над 2,3 милиона лева.


Целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч. и ремонт на общинските пътища през 2013 г., е увеличена с над 113 хил.лева, посочи Атанасова. С 24 хил. лева са увеличени парите и за зимно почистване и поддържане, като заложената сума е 68 800 лева. Присъстващите кметове и наместници на селата се запознаха и със средствата, заложени за техните бюджети. Общият размер на субсидията за 22-те населени места в Общината възлизат на 504 242 лева.  Едно от най-големите разходни пера в бюджета е издръжката за образование. Тя възлиза на над 3,8 млн.лева, като тя скача заради увеличения единен държавен стандарт за ученик. За социални дейности са заделени 1,4 млн. лева, като т.г. издръжката е увеличена с близо 108 хил.лева. Бюджетът за култура е 273 134 лева, като най-голямото разходно перо са парите за читалища. При тях единният държавен стандарт също е увеличен в размер на 6 271 лева годишно. В общината, по тази функция има разкрити 25,5 щатни бройки. За жилищно строителство, благоустройство и комунални дейности са заложени 649 313 лева. Отчетът на миналогодишния бюджет показва, че в края на 2012 г. той надхвърля 11,6 млн. лева след наложени изменения. Общината има просрочени вземания от 131 383 лева, като преобладаващо това са пари за наеми, лихви и консумативи. Най-голям дял от тях са на наематели на жилищни имоти, като борчлиите са социално слаби граждани. Общината е приключила м.г. с просрочени задължения от 153 хил.лева за текущи и капиталови разходи.