Проф. Балтов: Много от студентите на БСУ стартират собствен IT бизнес

  • 26 август 2020, 13:41
  • Default profile Автор Мария Димитрова
Medium %d0%9c%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd %d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%be%d0%b2

KMETA.bg  стартира национална кампания "Моята професия, моето бъдеще", чиято цел е да подпомогне развитието на българския бизнес и да даде рамо на талантливите млади хора да бъдат открити от най-подходящия за тях работодател. Инициативата започна на 11 май в партньорство с 29 утвърдени родни университета, 9 големи компании, а патрон е Министерството на труда и социалната политика. Кои са най-желаните професии/специалности от студентите за реализация на пазара? Колко е важно университетът да осигурява практика на младите кадри в реална бизнес среда, преди да започнат работа в дадена компания? Отговорите на тези и още въпроси научихме от проф. д-р Милен Балтов - зам.- ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество в Бургаски свободен университет.

- Проф. Балтов, коя е най-предпочината тема, с която студентите от Бургаския свободен университет избират да участват в Кампанията?

- Най-предпочитаната тема е "Бъдещето на професиите "преобърна" пандемията Ковид 19" и е свързана с ускоряването на процесите както на дигитализация, така и на интерес към професиите на бъдещето, които се очакваше да се реализират в рамките на следващите 10 години. След българското председателство “Future of Work” беше в центъра на вниманието на студентите в Бургаския свободен университет, а промените, настъпили по време на пандемията ускориха тяхната ориентация към професии като – анализатори, работа с големи масиви от данни, хора с предприемачески нагласи както от техническите специалности, така и в икономическите и тези с педагогически профил.

- Кои проекти можете да отличите като по-интересни и иновативни? С какво изпъкват над всички останали? 

- Два от проектите изпъкнаха особено силно. Единият е на екип преминал през пре-акселераторната програма на СофияТех парк и спечелил първо място в категорията „Умни градове“ в състезанието “Rising Stars” под патронажа на Еврокомисар Мария Габриел. Другият е свързан с успешното участие в най-голямото състезание на младежки идеи за годината (с над 26 хиляди идеи) – пан-европейския хакатон „ЕС срещу вируса“, отново под патронажа на нашия Еврокомисар. И в двата случая се разработиха идеи за студентски старт-ап с акцент на генериране на енергия от движение на превозни средства и в т.н. „синя икономика“, когато се използват ресурсите на морето – в частност на прибоя на морски вълни.

- Кои са най-желаните професии/специалности от студентите за реализация на пазара?

- Най-желани са професиите на търговски специалисти в морския и авио транспорт, анализатори на данни, софтуерни инженери, педагогически специалисти с чужд език, юристи в бизнеса и съдебната система, предприемачи в уелбиинг услугите, дигитални „номади“, самонаети доставчици в „гиг“ икономиката и др.

- Колко е привлекателна работата в сферата на дигиталните и информационните технологии?

- Работата в сферата на дигиталните и информационните технологии е безспорно привлекателна и за студентите на БСУ отдавна тя не е свързана само с придобиване на тесни знания за програмиране, а е ориентирана към проектния мениджмънт и структурирането на задачи. Много от нашите студенти не търсят просто реализация като софтуеристи, а са самонаети и реално стартират собствен бизнес в сферата на ИКТ. Не случайно последната голяма конференция проведена през юни под формата на уебинар с участници от 22 държави бе на тема дигитална трансформация.

- Колко е важно университетът да осигурява практика на младите кадри в реална бизнес среда, преди да започнат работа в дадена компания? 

- Връзката образование-бизнес и практическите аспекти на обучението започва още с разработването на учебните планове и програми – там активно се включват работодателите. Специализираща практика се залага в плана и е част от дипломата на всеки един студент, а за последните 10 години по дял на проведените студентски практики финансирани от Структурните и инвестиционни фондове на ЕС към общия брой на студентите, Бургаския свободен университет винаги е бил на първо място. В последния подобен проект „Студентски практики – фаза 2“ стартирал в условията на Ковид-19, само за изтеклите 4 месеца своята практика са започнали близо 400 студенти на БСУ. БСУ е от малкото български висши училища, чиито студенти активно и успешно реализират практика в друга държава финансирана по програма Еразъм+.

- Какво търсят младите в бъдещия си работодател/фирма? 

- Младите хора и конкретно студентите на БСУ активно ценят и търсят динамиката в бъдещата си работа, както и лоялността и добрата организационна култура на работодателя. Възможността да им се делегират отговорности при вземането на решения и коректността в оценката на труда и стойността, която дават за фирмата също са фактор при избора на работодател.

- Кои са качествата, които трябва да притежават висшистите, за да спечелят потенциалния си работодател?

- Настоящата пандемия от корона вирус ускори процесите, при които бъдещето на професиите (Future of Work) ще се изпълни не в рамките на предвижданото десетилетия, а за по-малко от две години. В резултат трудът се демасовизира в значителна степен, а много от отраслите, както и балансът между тях се променят – тези в развлекателния сектор отстъпват все повече на дейности и подсектори на здравните и социални грижи. Паралелно с това, събирането, управлението и използването на данни за автоматизация на процесите, както и механизирането на множество производства и услуги ще привлече значими инвестиции и ще замества човешкия труд все повече.

Така и работодателите ценят най-много качествата на студентите на БСУ, свързани с аналитичност, клиентско ориентирано отношение, работа в мултикултурна среда, инициативност.

- С какво родният бизнес привлича младите за работа?

- Типичният български работодател е преживял много през годините на прехода и е изработил инстинкт да не бюрократизира бизнеса си и да реагира бързо на промени в средата. Това, както и възможността за един млад и способен човек много бързо да се утвърди във фирмата и организацията, в която постъпва е сериозна причина за привличане на качествени възпитаници на БСУ. Много от тези фирми се интернационализират, особено в Бургас, Черноморието и външната граница на ЕС – перспектива за международна кариера.

- Кои са на-големите предизвикателства, пред които се изправя новозавършилият студент след като излезе на трудовия пазар?

- Част от предизвикателствата, с които се сблъскват новозавършилите студенти на трудовия пазар са свързани с неперфектното му функциониране, каквото е в цял свят и в ЕС. Съвсем естествено е представянето им при новите работодатели да са функция на мислите и поведението на предприемача, така е при всички малки и средни предприятия. От друга страна в големите предприятия и бюджетни единици те ще трябва да се съобразяват с повече административни правила. Затова, студентите на БСУ в максимална степен придобиват качествата на устойчивост, дисциплина и склонност за творчески решения.

Студенти пишат проекти до 31 август за "Моята професия, моето бъдеще"

 

Снимка: Личен архив