Проф. Стоянова: "Моята професия, моето бъдеще" е възможност за изява на студентите

  • 21 август 2020, 14:16
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%9f%d1%80%d0%be%d1%84. %d0%a1%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0

Проф. Цветана Стоянова е заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики в УНСС. Директор е на Научноизследователски център за добри управленски практики.

- Проф. Стоянова, студенти разработват проекти по зададени от 9 големи компании теми в кампанията "Моята професия, моето бъдеще". Кои са плюсовете за университетите и за младите кадри от такава инициатива?

- Считам, че тази инициатива има много плюсове. На първо място всеки студент, който участва в нея, има възможност да покаже качествата си като разработи конкретен практически проект, зададен от 9 от най-големите компании у нас. Така от една страна, бизнесът може да оцени знанията, уменията и възможностите на студентите, а от друга страна, те могат да бъдат припознати от най-подходящия за тях работодател. Освен това практиката ми показва, че младите хора имат много креативни и иновативни идеи за разрешаване на конкретни задачи и проблемни ситуации. Това може да им бъде полезно при формулиране на проекта, очакван от конкретните работодатели.

 - Защо подкрепяте кампанията на KMETA.bg "Моята професия, моето бъдеще"?

- Кампанията „Моята професия, моето бъдеще“ дава възможност на всички инициативни, знаещи и можещи студенти да представят своята гледна точка по зададения проблем и да търсят нови решения за развитието на 9-те компании, участващи тази година в конкурса на КМЕТА.bg. С тази инициатива се дава възможност да се свържат младите специалисти, които завършват своето висше образование, с компании от родния бизнес, които традиционно изпитват недостиг на професионалисти и търсят квалифицирани служители. Т.е. има положителен ефект върху всички участници, защото предоставя възможност за изява, която е изключително важна и мотивираща за всеки млад човек, намиращ се в началото на своя кариерен път. Стимулира творческия потенциал на младите хора и им показва, че техните идеи и предложения ще намерят практическа реализация.

- Трябва ли да има по-тясна връзка между университетите, подготвяните от тях кадри и бизнеса? В каква посока?

- Връзката между университетите и бизнеса може да се подобри чрез по-тясно сътрудничество между тях, каквато е политиката на УНСС. Нашето партньорство с бизнеса има различни форми – стажантски и стипендиантски програми за студенти с отличен успех, участие на представители на бизнеса в изготвянето на учебни програми, включване на представителите на водещи компании като лектори, провеждане на кариерни форуми и т.н. Друг начин е активното използване на възможностите за обмен на студенти и преподаватели в ЕС, което ние правим както чрез множеството споразумения, които имаме по програмата „Еразъм+“, така и чрез проекта за Европейско обединение в мрежа от университети – Engage.eu, който спечелихме наскоро и който освен УНСС включва и  водещи университети като Университета Манхайм, Университета ЛУИС в Рим, Норвежкото бизнес училище в Берген, Тилбургския университет, Университет Тулуза 1 Капитол и Виенския икономически университет.