Провадия ремонтира центъра на града с половин милион лева

  • 19 януари 2020, 10:28
  • Default profile Автор Жулиета Цветкова
Medium  d0 bf d1 80 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 b4 d0 b8 d1 8f

Сред най-сериозните инвестиции, предвидени за 2020 година в общинския бюджет на Провадия, е осигуряването на близо половин милион лева за ремонт и обновяване на централната част на града. Целта е да се облагороди целият район, както и да се създаде нова визия на центъра, която да радва и местните жители, и гостите на населеното място. Обновяването на централната градска част е належащо, твърдят от Община Провадия.

Ще се инвестират още 300 000 лв. за основен ремонт на общинската пътна мрежа и над 110 000 лв. за текущ ремонт на улични настилки. Над 300 000 лв. са предвидени за изграждане на канализация на 4 улици в общинския център. Предстои и основен ремонт на общинския пазар в Провадия, за който са заделени 200 000 лв.

С 22 689 410 лв. ще разполага Провадия през тази година. Това предвижда проектобюджетът на общината, чието публично обсъждане предстои утре. Началото му е от 17,30 часа, за да се даде възможност на повече граждани да присъстват и да участват активно.

Приоритети на бюджет 2020 ще бъдат модернизацията на техническата инфраструктура и градската среда, провеждането на активна социална политика за повишаване качеството на живот и подобряване на възможностите за трудова реализация, по-добра бизнес среда за всички инициативни предприемачи. Приходите за делегирани от държавата дейности ще бъдат близо 13,5 млн. лв. От имуществени и други данъци се планира да постъпят 1 272 000 лв., планираните неданъчни приходи са над 2,1 млн. лв., като с най-висок относителен дял са постъпленията от таксата за битови отпадъци и от наемите на земя.