Проверяват ежедневно хвостохранилище "Ерма река"

  • 14 декември 2017, 10:34
  • Default profile Автор Ирина Ангелова
Medium %d1%85%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5

Ежедневен мониторинг на водите от хвостохранилището  „Ерма река“  ще извършва инвеститорът „Горубсо Златоград“  и ще обявява резултатите публично. По настояване на областния управител на Кърджали Никола Чанев, освен в Златоград, данните ще бъдат публикувани и на електронно табло в Кирково, за да няма спекулации с качеството на питейната вода.

Предприятието се ангажира да изчисти растителността в утаечното езеро, която задържа хвоста и възпрепятства размиването му, както и да изгради багерна помпена станция, която да отвежда хвоста директно в хранилището без да минава през реката.

Мерките за превенция на замърсяването на Върбица, от която пият жителите на Златоград и 50 села в общините Кирково и Момчилград, бяха обявени на заседание на Междуведомствена комисия, назначена със заповед на областния управител на Смолян Недялко Славов. В него взе участие и областният управител на Кърджали Никола Чанев. Комисията включва експерти на МОСВ, МЕ, Басейнова дирекция, РИОСВ, РЗИ, „ВиК“, ДАМТН, ПБЗН, община Златоград и „Горубсо Златоград“.

Целта е да се направи комплексна проверка, да се овладее напрежението сред местната общност и да се предприемат действия, гарантиращи чистотата на питейната вода. Проблемът възникна в края на месец ноември след обилните валежи в региона, които предизвикаха отмиване на сухия хвост и побеляване на речните води.

Институциите бяха категорични, че няма констатирано замърсяване на подземните води, няма и риск за качеството на питейната вода, хората обаче трябва да бъдат коректно информирани. „Реакцията на хората е крайно негативна, и в Златоград, и в Кирково, и в Джебел и Момчилград, които черпят питейна вода от Върбица. И това е разбираемо. Длъжни сме да направим необходимото, за да ги убедим, че контролът е на ниво и да гарантираме здравето и сигурността им“ , коментира Никола Чанев.

„Инвестирали сме 3 млн лева само в реновирането на депото и над 10 млн. лв. в модернизиране на производството съгласно съвременните екологични стандарти, заяви проф. Николай Вълканов, председател на Надзорния съвет на „Горубсо Златоград“.