Проверяват ежедневно хвостохранилище "Ерма река"

  • 14 декември 2017, 10:34
  • Default profile Автор Ирина Ангелова
Medium %d1%85%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5

Ежедневен мониторинг на водите от хвостохранилището  „Ерма река“  ще извършва инвеститорът „Горубсо Златоград“  и ще обявява резултатите публично. По настояване на областния управител на Кърджали Никола Чанев, освен в Златоград, данните ще бъдат публикувани и на електронно табло в Кирково, за да няма спекулации с качеството на питейната вода.

Предприятието се ангажира да изчисти растителността в утаечното езеро, която задържа хвоста и възпрепятства размиването му, както и да изгради багерна помпена станция, която да отвежда хвоста директно в хранилището без да минава през реката.

Мерките за превенция на замърсяването на Върбица, от която пият жителите на Златоград и 50 села в общините Кирково и Момчилград, бяха обявени на заседание на Междуведомствена комисия, назначена със заповед на областния управител на Смолян Недялко Славов. В него взе участие и областният управител на Кърджали Никола Чанев. Комисията включва експерти на МОСВ, МЕ, Басейнова дирекция, РИОСВ, РЗИ, „ВиК“, ДАМТН, ПБЗН, община Златоград и „Горубсо Златоград“.

Целта е да се направи комплексна проверка, да се овладее напрежението сред местната общност и да се предприемат действия, гарантиращи чистотата на питейната вода. Проблемът възникна в края на месец ноември след обилните валежи в региона, които предизвикаха отмиване на сухия хвост и побеляване на речните води.

Институциите бяха категорични, че няма констатирано замърсяване на подземните води, няма и риск за качеството на питейната вода, хората обаче трябва да бъдат коректно информирани. „Реакцията на хората е крайно негативна, и в Златоград, и в Кирково, и в Джебел и Момчилград, които черпят питейна вода от Върбица. И това е разбираемо. Длъжни сме да направим необходимото, за да ги убедим, че контролът е на ниво и да гарантираме здравето и сигурността им“ , коментира Никола Чанев.

„Инвестирали сме 3 млн лева само в реновирането на депото и над 10 млн. лв. в модернизиране на производството съгласно съвременните екологични стандарти, заяви проф. Николай Вълканов, председател на Надзорния съвет на „Горубсо Златоград“.

Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за юни на тема "Летни фестивали" ТУК!