Проверяват качеството на въздуха в Разград

  • 17 април 2019, 17:32
  • Default profile Автор Станка Христова
Medium vazduh

Тестово измерване на качеството на въздуха стартира в Разград. В продължение на един месец мобилно устройство ще проверява чистотата на атмосферата в града, съобщават от пресцентъра на общината.

Мониторингът е резултат на усилията на местната и централна власт да се установи има ли опасни замърсявания на въздуха и какъв е техният източник. Това се наложи след серия обгазявания в лудогорския център през летата на изминалите две-три години, които доведоха до недоволство и протести от страна на гражданите.

В опит да намери решение на проблема областният управител на Разград Гюнай Хюсмен инициира поредица от срещи между властта и бизнеса, на които се реши да се организира мониторинг. Мобилната станция, която ще прави измерванията е предоставена на общината от телекомуникационната компания „А1 България“ ЕАД и Разград е втория град след Велико Търново, който разполага с такава апаратура. Данните от измерванията ще бъдат публикувани на интернет страницата на кметството.

Мобилната станция има 6 сензора и ще следи за наличието на азотен диоксид, въглероден окис, серен диоксид, озон, сероводород, фини прахови частици. От общинската управа уточняват, че данните от мониторинга имат информативен характер и местната власт не носи отговорност за тяхната достоверност.