Психолози изследват противообществените прояви на ученици

  • 29 март 2019, 21:28
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium %d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0 %d0%91%d0%bb%d0%b3 %d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be

С пресконференция ще бъде поставено началото на проект „Изследване на противообществени прови при ученици от 14 до 18-годишна възраст”. Тя ще се проведе на 1 април от 14,00 часа в зала 101 в сградата на община Благоевград.

Проектът се осъществява от екип преподаватели на катедра „Психология“ и катедра „Социология“ към Философския факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски”, в партньорство с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Благоевград. Неговата продължителност е осем месеца.

Проектът предвижда изследване на характеристиките на социалната среда, които са рискови фактори за извършване на противообществени прояви. Главната проектна цел е изучаване спецификата на противообществените прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни лица с оглед тяхната превенция.

По време на срещата ще бъдат представени предстоящите дейности, целите, начините на осъществяването им и очакваните резултати от проекта.