Психолози консултират безплатно хората в Правец

  • 07 април 2020, 18:32
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%b1%d0%b0%d0%b1%d0%b0

Община Правец предприе редица мерки срещу разпространението на коронавируса. Освен за физическото здраве на всички граждани се полагат грижи и за емоционалното здраве на местните жители. То е не по-малко важно, категорични са от общинското ръководство. Затова е организирано онлайн безвъзмездно психологическо консултиране за всеки, който има нужда. Помощта на психолозите е напълно безплатна. Те са на разположение на тези, които искада получат съвет или конкретна помощ. За възрастните хора, които са самотноживеещи и техният достъп до стоки от първа необходимост е затруднен, е осигурена доставка на храни и медикаменти. Услугата е безплатна, заплаща се единствено стойността на закупените продукти.

За всички социални услуги от резидентен тип са осигурени предпазни средства и дезинфектанти. На личните асистенти в град Правец, които полагат грижи за възрастни хора и хора с увреждания, общинското ръководство осигури предпазни маски и ръкавици. Мерките се предприемат с оглед гарантирането на безопасността както на асистентите, така и на потребителите на тази социална услуги. През почивните дни извънредно заработи и служба ГРАО, за да могат хората, които имат необходимост от документи по адресна регистрация, да се сдобият с такива преди първия работен ден и да могат безпрепятствено да преминават през контролно-пропускателните пунктове в областните градове.

Вече е извършена професионална дезинфекция на социални и административни сгради, на поликлиниката в града, както и във всички населени места. За целта бе наета професионална фирма, която почиства с препарати, отговарящи на всички стандарти за качество и безопасност.

С професионални препарати бяха третирани и всички контейнери за битови отпадъци. Мярката цели допълнителното неутрализиране на условията за разпространение на вируса и запазване на високата хигиена.

Община Правец подготви и информационни материали, които са разлепени както в града, така и в 10-те села. С тяхна помощ хората могат да разберат как ефективно да се предпазят от заразяване с COVID-19 и какви мерки да предприемат, за да гарантират своето здраве и здравето на техните семейства. Основен информационен канал за жителите на общината е фейсбук страницата на администрацията. На нея своевременно и коректно се отразява всичко случващо се, като публикациите достигат до все по-голям дял от жителите в града и селата. На сайта www.pravets.bg са създадени специални банери, където се поместени всички обръщения и заповеди на кмета на Община Правец - г-н Румен Гунински, заповеди на Министъра на здравеопазването, препоръки от местния щаб за борба с COVID-19, информация от ЧЕЗ, Бюро по труда и други институции.

В Разград специалисти също ще работят с хората. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Разград разкрива телефонна линия за психологическа подкрепа на малолетни и непълнолетни.

Експертите от комисията отчитат, че в този труден момент на социална изолация принудителният престой вкъщи ограничава свободата и усещането за независимост, провокира тревогата и най-първичните ни страхове. Според специалистите възрастните имат своите механизми за справяне, но децата са уязвима група - те са загубили внезапно рутината на своето ежедневие и нямат възможност да се виждат със своите приятели, за да преживяват и споделят заедно важните моменти, голяма част от тях имат конфликти с родителите си и се чувстват неразбрани!

Психолозите от МКБППМН ще разговарят с всеки младеж, който има нужда от помощ.

Те са подготвили график, според който от днес, 7 април, започват консултациите за младежи до 18-годишна възраст:

ПОНЕДЕЛНИК от 14 ч. до 17 ч. – МИЛА ЗЛАТЕВА – тел.: 0876 160 916

ВТОРНИК от 14 ч. до 17 ч. – СТЕЛА КОВАЧЕВА – тел.: 0888 870 879

СРЯДА от 14 ч. до 17 ч. - ЦВЕТАЛИНА ЗАНКОВА –тел.: 0894 320 661

ЧЕТВЪРТЪК от 14 ч. до 17 ч. – ДИЯНА ГЕОРГИЕВА – тел.: 0878 998 354

ПЕТЪК от 14 ч. до 17 ч. – МИЛА ЗЛАТЕВА- тел.: 0876 16 09 16

Младежи, споделете своите притеснения! Стресът не е само враг, той може да бъде превърнат в помощник, който да ви даде сила да преодолеете трудностите! – апелират психолозите.

Припомняме, че от близо 2 седмици в Община Разград функционира телефон за психологическа подкрепа и за родители, на него работи психолог от Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Емилиян“. Заявки за нея се приемат всеки работен ден между 8,00 ч. и 16,00 ч. на телефони: 0893 389 289 и 084 /66 14 56.

Снимки: Община Правец