Пътуваме със 160 лв. в страната и 550 лв. в чужбина

  • 22 февруари 2021, 14:29
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium suitcase 4410369 640

471.8 хиляди българи са предприели туристическо пътуване през четвъртото тримесечие на 2020 година.

95.4% са пътували само в страната, 3.9% - само в чужбина, а 0.7% са пътували както в страната, така и в чужбина, показват данните на НСИ.

Общо пътувалите на възраст 15 и повече навършени години е с 63.8% по-малко, в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., като сривът при пътуванията в чужбина (с 91.7%) е много по-силен от този при пътуванията в страната (с 57.4 на сто). 

Най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 208.2 хиляди, или 44.1% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 65 и повече години - 97.3% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 45 - 64 години е най-голям - 6.2% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания в страната са били с цел посещение на близки и роднини (48.3%), докато в чужбина най-много са били тези с цел почивка и екскурзия - 42.7% от всички реализирани пътувания.През четвъртото тримесечие на 2020 г. като самостоятелни са били регистрирани 614.1 хил., или 94.2% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 95.4%, а на тези в чужбина - 59.5%.

Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 162.67 лв. в страната и 554.33 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 196.88 лв. в страната и 1040.74 лв. в чужбина. Най-много средства у нас се заделят за храна - 38.4%, докато в чужбина са за транспорт - 33.1%.