Работодатели искат промени в Закона за хора с увреждания

  • 03 август 2020, 17:25
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f

Конференция „Инвестицията в хората с увреждания се връща“ се проведе във Враца. Тя бе организирана от Националната пациентска организация и Българската   стопанска   камара, в рамките на съвместен проект за  подкрепа  на  адаптацията  на  лица  с  увреждания  на  пазара  на труда, който се изпълнява в 5 града в страната – Пловдив, Бургас, Шумен, Враца и Хасково.

В събитието се включиха представители на институциите, ангажирани с пазара на труда, работодатели, синдикати и др.  

Свършеното до момента във Враца представиха социалните работници Зорница Тоткова и Павлина Самоилова. Основната им задача е да  предоставят услуги за информиране, консултиране и посредничество  на  лица  с  трайно  намалена  работоспособност,  имащи нужда от подкрепа, която да ги насърчи да се върнат на пазара на труда.

„Голям успех е да видим как един човек, който дълги години е бил изолиран от пазара на труда, да потърси обяви за работа и да се обади на работодател“, споделиха социалните работници и представиха методите си на работа, както и проблемите, които се появяват при посредничеството между работодатели и хора с увреждания.

Групата, с която се работи във Враца е от 41 човека. Разделени са на две – хора с хронични заболявания и близки или роднини, които полагат грижи за хора с увреждания. Жените са повече от мъжете, а групата с хронични заболявания е по-голяма от групата на роднините. Има хора с психически, физически и сензитивни заболявания. Повече от клиентите никога не са били ангажирани на трудовия пазар, а доходите им са предимно от инвалидни пенсии и малка част от детски добавки. „Повечето от клиентите ни не могат да представят трудов опит, или разказват за периодична заетост от няколко месеца“, сподели Зорница Тоткова и допълни, че според образователния признак преобладават тези с основно образование и само един клиент е с висше. Това е причината голяма част от включените в групата клиенти да не разполагат с допълнителни квалификации и умения. А тези, които ги имат, споделят че са придобити най-вече чрез курсове, предлагани от Бюрото по труда. Затова и социалните работници се превръщат в „сламката, за която клиентите се хващат“.

Гледната точка на работодателите в този процес на приобщаване към пазара на труда на хора с увреждания представи Десислава   Димитрова,   изпълнителен   директор   на Индустриална стопанска камара –гр. Враца. Тя припомни какви са законовите разпоредби при наемането на хора със специфични потребности, ползите за работодателите и съответно съществуващите неудобства.

В последвалата дискусия участниците се обединиха около необходимостта от законови промени, които да дадат повече възможности за действие на работодателите. Бе коментирана и връзката между правата и задълженията, които имат хората с увреждания, наравно с останалите участници на пазара на труда, както и възможностите за аутсорсинг на хора с увреждания от фирмите, в които са наети към неправителствени организации, където ще бъдат по-полезни и др.