Бели Бряг п.к.6262   
Тончо Иванов – кметски наместник   
тел: 0417/ 8 29 04,  gsm: 0895 521 702

Боздуганово п.к. 6269
Гено Генов– кмет
тел: 041489/ 360,  gsm: 0882 288 832
e-mail: migam_m@abv.bg 
празник: 2 юни

Българене п.к. 6273   
Христо Желев – кметски наместник   
тел: 04145/23 37,  gsm: 0893 446 301  
празник: 14 май

кв. Гипсово           
тел: 0417/ 8 24 90,  gsm: 0899 888 139


Д. Атанасово п.к. 6261     
Тихомир Тасев – кмет  
тел: 0417/ 8 28 60,  gsm: 0899 888 153 
празник: 21 септември

Диня п.к. 6269     
Еньо Енев – кмет  
тел: 04146/22 60,  gsm: 0894 498 703  
празник: 11 юли

Землен  п.к. 6094   
Камелия Иванова – кметски наместник   
тел: 041484/ 260,  gsm: 0893 446 303   
e-mail: kmetstvozemlen@abv.bg   
празник: 1 ноември

Знаменосец  п.к. 6272   
Иван Даев – кмет  
тел: 04145/ 22 60,  gsm: 0894 498 701
e-mail: kmetstvo_znamenosets@abv.bg

Ковач  п.к. 6275   
Виолета Петкова – кметски наместник   
тел: 04149/ 23 23,  gsm: 0893 446 300  
празник: 20 юли

Ковачево п.к. 8950     
Иван Стоянов – кмет   
тел: 04144/ 22 60,  gsm: 0899 888 158  
празник: 7 май

Коларово п.к. 6371   
Георги Тенев – кмет   
тел: 041480/260, 360,  gsm: 0899 888 161   
e-mail: kolarovo6271@abv.bg
празник: 21 октомври

Константиновец п.к. 6267      
Теньо Георгиев – кметски наместник   
тел: 04147/ 23 20,  gsm: 0893 446 302 
празник: 2 август

Любеново  п.к. 6267     
Васил Василев – кмет 
тел: 04147/ 22 60, 22 61,  gsm: 0898 92 47 00  
e-mail: kmetstvo_lubenovo@abv.bg
празник: 14 октомври

Маца п.к. 8963     
Стоянка Желязкова – кмет   
тел: 04140/ 25 60,  gsm: 0899 533 871  
празник: Лазаров ден

Полски градец  п.к. 6276   
Тончо Тончев – кмет 
тел: 04140/22 11, 22 12,  gsm: 0899 888 156
e-mail: kmetstvo_polskigradets@abv.bg

Рисиманово п.к. 6274      
Светла Тенева – кметски наместник   
тел: 04145/ 22 30,  gsm: 0893 302 320 
празник: 24 май

Свободен п.к. 6278     
Симеон Симеонов – кмет  
тел: 04145/23 60,  gsm: 0892 213 222
празник: 6 май

Сърнево п.к. 6268     
Милен Малчев – кмет   
тел: 04143/ 22 60,  gsm: 0899 888 160   
e-mail: kmetstvo_sarnevo@abv.bg 
празник: 14 октомври

Тихомирово п.к. 6279     
Богдана Канева – кмет  
тел: 04145/ 23 20,  gsm: 0899 888 152

Тополяне п.к. 6277      
Динко Динев – кмет  
тел: 0417/ 8 22 90,  gsm: 0882 288 814
e-mail: s.topolyane@abv.bg
празник: 14 октомври

Трояново  п.к. 6270     
Калоян Колев – кмет   
тел: 04142/ 22 60,  gsm: 0899 888 159   
e-mail: kmetstvo_troyanovo@abv.bg 
празник: 19 юни

Трънково  п.к. 6093     
Кольо Славов Колев – кмет   
тел: 04149/ 22 60,  gsm: 0899 888 157  
празник: 15 август