Районният съд на Сливен отваря врати за граждани

  • 23 май 2014, 08:07
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a12645201a1

Ден на отворени врати се провежда в Районния съд на Сливен. Ученици, граждани и представители на други институции могат да се запознаят със структурата на районното съдилище - със същността и организацията на работата на съдиите и съдебните служители, със съдебно-административните услуги, които предлага институцията.

Представители на съда ще запознаят желаещите с регистратура и деловодство и ще демонстрират нагледно на компютър достъпа до полезна информация и ползването на електронни услуги от интернет страницата на Районен съд - Сливен.


От 10.00 ч. до 12.00 ч. председателят на Районен съд Сливен ще приема граждани, като ще ги запознае със спецификата в работата на магистратите и организацията на работа на съда като цяло.


Инициативата на Районен съд - Сливен е насочена към популяризиране дейността на институцията и повишаване правната култура на гражданите.


* Още новини от Сливен четете тук.