Райски кътчета и спортни терени правят в Искърското дефиле

  • 18 март 2020, 18:54
  • Default profile Автор Петя Валентинова
Medium ochin dol kat za otdih sport 2017 02

Три кметства, две училища и една детска градина от община Мездра кандидатстват за финансиране с проекти в ежегодния конкурс „Обичам природата - и аз участвам“. Той се организира от Министерство на околната среда и водите и от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда - 2020“.

Кметството в Игнатица е подало проектно предложение за създаване на зона за отдих и спорт до новото футболно игрище в селото (с бюджет 9 362 лв.), Крета - за направа на детска площадка в района на оброка на Св. Георги (10 000 лв.), а Люти брод - за обновяване на детската площадка при моста на река Искър (10 000 лв.).

Средното училище „Иван Вазов“ в Мездра кандидатства с проект „Еко класна стая за нас” (4 988 лв.), ПГ „Алеко Константинов“ - с проект „Спорт и екология в професионалното образование” (4 999 лв.), а детска градина „Слънчице“ - с проект „Обичам природата - и аз участвам“ (5 000 лв.).

В тазгодишното издание на конкурса „Обичам природата - и аз участвам“ са подадени общо 1 833 проектни предложения с бенефициенти общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/ Обединени детски комплекси. Кои от тях ще бъдат одобрени за финансиране ще стане ясно до 16 април, когато ще бъдат обявени класираните проекти. Това ще стане на интернет страницата на ПУДООС: www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „За чиста околна среда“.

През 2019 г. в община Мездра бяха реализирани два проекта, финансирани Зверино изгради зона за отдих в Долната махала на селото, а в Царевец озелениха и възстановиха градинка. Още година по-рано се финансира проекти за създаване на зона за отдих с обособен детски кът в село Боденец, а през 2017-в Очин дол се изградиограда около кът за отдих и спорт при Младежкия еко лагер.

Товага в Типченица изграждиха спортна площадка, а ПГ „Алеко Константинов“ в Мездра си направи „кабинет за сервиране на открито.

Еко проекти по същата програма са изпълнявани и още през 2016 година, припомниха от общинската администрация. 

 

Снимки: Община Мездра