1435318673
Oбщина

Раковски

ВИЖ общините (18 общини)

Населените места в община Раковски са: гр.Раковски, с.Болярино, с.Белозем, с.Стряма, с.Момино, с.Чалъкови.