Разград удължи помощта за 129 възрастни хора и лица с увреждания

  • 24 октомври 2020, 16:02
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 37366083 204066270284583 1594592095669059584 n

Патронажната грижа за възрастните хора и лица с увреждания в Разград се удължава с 6 месеца. 129 човека ще получават здравни и социални услуги в 9 населени места – Разград, Раковски, Липник, Дряновец, Гецово, Благоево, Топчии, Побит камък, Осенец.

По този начин ще се отговори на нуждите на населението от предоставяне на услуги в домашна среда за възрастни хора и лица с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се продължава процеса на грижа за хората с увреждания и възрастните хора, както и изграждането на алтернативна подкрепа в общността чрез предоставянето на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа.

Допълнителните средства по проекта са 141 734,88 лв. Дейностите, предвидени за изпълнение в рамките на допълнителното споразумение, са: информация и комуникация; предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; обучение и супервизия на персонала.

Допустими целеви групи са възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и лица с увреждания и техните семейства. Всяко лице може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден до 9 април 2021 година.

Националният конкурс „Кмет на годината“ 2020 вече тече. Гласувайте за своя кмет на kmetnagodinata.bg

Снимка: Община Разград