Разлог с две нови кръгови кръстовища догодина

  • 21 декември 2018, 12:32
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium 9e5d0d977d607d2e162c384931cac5d5

Красимир Герчев е инженер по образование. Завършва Висшия минно-геоложки институт в София, специалност „Подземен добив и разработване на полезни изкопаеми”. Работил е в Бюрото по труда в Разлог, в благоевградската митница. От 2000 до 2009 г. е изпълнителен директор на Местна агенция за икономическо развитие – Разлог. От 1 декември 2009 г. е кмет на общината.

- Г-н Герчев, в края на годината погледът вече е обърнат към следващата 2019 г. Ясни ли са вече приоритетите в бюджета за догодина?

- За нас, като общинско ръководство, първата ни грижа винаги са хората в неравностойно положение. Най-напред в тази посока насочваме усилията си и парите от бюджета. След това идва ред на здравеопазването и образованието, накрая е инфраструктурата. Искаме да има по-добра инфраструктура, по-добри условия за живот за хората. Тук е важно да отбележа, че е важно граждани и фирми да си плащат в срок данъците, защото тези средства на практика се връщат при тях под формата на ремонтирана улица, нов мост, зелен кът, спортна или детска площадка. Следващата година ще продължим да подобряваме инфраструктурата, да работим за превръщането на Разлог в още по-добро място за живеене. Ще ремонтираме 6 от най-оживените и натоварени улици. Една води към болницата, друга – към село Годлево, трета – към село Бачево, четвърта – към село Баня, ще изградим и две кръгови кръстовища. Ремонтите ще са по Програмата за развитие на селските райони. Няма да забравим училищата, детските градини и детските ясли, социалните заведения

- През изминалата година се направи много за енергийната ефективност на сградите. Изпълнихте ли обещанията си в тази посока?

- Смело мога да заявя, че преизпълнихме нашия план на 108%. Най-много се санираха жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Същото се случи с училища, с читалището. Това е в нашата стратегия за развитието на общината. По тези проекти се изпълниха множество строително-монтажни работи, осигури се достъпна среда за хора в неравностойно положение. Основната цел бе да се достигане по-висок клас на енергопотребление във всяка една от многофамилните жилищни сгради, да бъдат намалени разходите за енергийно потребление и емисиите на парникови газове в Разлог. Това означава по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда.

- Очаквате пореден силен зимен сезон в туризма. Случват се в района аварии по енергопреносната мрежа. Работите ли добре с ЧЕЗ?

- Мога отговорно да кажа, че нямаме никакви проблеми с дружеството. В последните години непрекъснато се засилва диалогът между общината и ЧЕЗ. Правим регулярни срещи, на тях обсъждаме текущи въпроси, възникнали проблеми, бъдещи инвестиции. В нашата община в последните 2 години бяха подменени много стари кабели с нови. Направиха се реконструкции на електропроводи. Най-важното е, че имаме пряка връзка с дружеството и при подаване на сигнал за авария служителите му реагират веднага, адекватно и отговорно. Това ни дава увереност, че ще се справим с предизвикателствата на зимата. Много важно е да не допускаме населени места да останат без ток за продължителен период от време.

- Никакви забележки ли нямате към дейността на ЧЕЗ?

- Никой не е идеален. Това важи и за хората, и за фирмите. Единственото, което мога да да дам като съвет е, да се облекчат процедурите в дружеството по отношение на бъдещи инвестиции. В момента ми се струва, че те са доста сложни. Идват служители, правят проучване, после вземат становище, то пък се одобрява от други на по-късен етап. По този начин се губи време. Не се бъркам в работата на ЧЕЗ, но мисля, че може да се опростят някои процедури, за да се решават определени въпроси по-бързо.

- Намирате ли баланс между бума на строежите и капацитета на инфраструктурата?

- Това е сред основните ни задачи. Не допускаме да се вдигат хотели и къщи за гости, без да сме подсигурили необходимите комуникации – улици, ток, вода. Нашата политика е да не пречим, а да помагаме на бизнес проекти. Радващото е, че и през лятото идват много туристи от страната и чужбина. Целта на местната власт е да превърне региона в целогодишен курорт, а не само в зимен. Нашето предимство е лековитата минерална вода. Благодарение на нея ни предпочитат гости от страната и чужбина. Много са тези, които отсядат в хотелите в нашата община, а карат ски в зоната над Банско. Така съчетават спорта с балнеологията и СПА процедурите с минерална вода.

- Кое най-важно за община Разлог?

- Най-важно за нас е в общината да има финансова стабилност и устойчивост. Да оптимизираме разходи, да увеличим приходите си, да печелим европейски проекти. Това е основата, за да постигнем целта си – Разлог да бъде туристически и индустриален център. И работим това да се случи и да постигнем тези приоритети. Но в основата на всичко е финансовата стабилност на общината.

Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за март на тема "Пазители на българския дух" ТУК!