Разширяват детската градина в Самоков

  • 17 ноември 2020, 21:02
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 3

Община Самоков спечели финансиране на проекти, с които кандидатства пред Министерство на образованието по програма за изграждане,пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища за периода 2020-2022”.

Единият от проектите предвижда изграждане на присройка към основната сграда на детската градина, което ще даде възможност за разкриване на две нови възрастови групи.

"Изключително удовлетворен съм, че Община Самоков спечели финансиране на проекти, с които кандидатства пред Министерство на образованието по програма за изграждане,пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища за периода 2020-2022”.

Единият от проектите предвижда изграждане на присройка към основната сграда на детската градина, което ще даде възможност за разкриване на две нови възрастови групи. Това значително ще облекчи работата, тъй като има проблем с капацитета. Днес посетих детската градина, заедно с екипа, разработил проекта, за да видим на място какво предвижда реализацията. Използвах това и заедно с директорката, г-жа Големинова, да огледам и други помещения, които в бъдеще могат да се ремонтират и да се даде възможност за разкриване на допълнителни групи.

Освен пристройката, проектът предвижда и изграждане на смесена площадка за безопасност на движението, спорт и игра на терен до детската градина. Това ще разнообрази и направи по-ефективни часовете за спорт. обучението по безопасност на движение и др. дейности. Стойността на проекта е 280 хил. лв. Удовлетворен съм, че разработката бе високо оценена от финансиращия орган и получи 100% финансиране", коментира кметът на Самоков Владимир Георгиев.

"Благодаря на екипа от Общината, които успяха за изключително кратките срокове за подготовка, да изготвят проекта и той да получи тази висока оценка", каза още той.

Снимки: Община Бургас