Разширяват социалните услуги в Хасковска област

  • 12 декември 2015, 14:34
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 57786714 3038 1415

Разширяване на грижите за възрастните хора и за тези с умствени и физически увреждания, психични проблеми и деменция, ще бъдат приоритетите на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, съобщиха от Областната управа в Хасково. Това стана ясно на заседание, водено от областния управител Станислав Дечев, на което се обсъди и прие Програмата за развитие на социалните дейности за периода 2016-2020 г. Във форума взеха участие кметове и представители на общини и общински съвети от целия Хасковски регион. 


Домът в Радовец, Тополовградско, ще бъде преустроен в 5 нови центъра за настаняване на възрастни хора с психични разстройства – мъже. Предстои изграждането и на двата такива центъра за жени в Свиленград. Хора с психични проблеми и деменция ще бъдат настанявани в 2 центъра в Хасково и един в Димитровград. Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за хора с деменция ще има в Харманли. Предвидени са 2 ЦНСТ за хора с физически увреждания и 3 – за възрастни с умствена изостаналост. Ще има три нови Дневни центрове за стари хора и 5 нови Центъра за настаняване на стари хора.


Стратегията е изготвена от сформирана със заповед на областния управител комисия. В нея влизат експерти от Общини, Регионален инспекторат по образованието, Регионална дирекция „Социално подпомагане”, Регионална здравна инспекция, Регионална служба по заетостта , юридически лица с нестопанска цел и др.


За приоритетите на стратегията говори Стефан Манахилов, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“. За развитието на приемната грижа предстоят да бъдат изградени 2 Центъра за обществена подкрепа в Любимец и Симеоновград, 2 Центъра за социална рехабилитация в Минерални бани и Свиленград, Дневен център за деца с увреждания в Харманли, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в Хасково и др.


По втория приоритет – развитие на социална инфраструктура за уязвими групи, предстои изграждането на 3 кризисни центъра в Димитровград, Свиленград и Стамболово и Центрове за временно настаняване в Любимец, Харманли и Свиленград.