Редят изложба на ромската история и култура за студенти

  • 20 май 2017, 19:30
  • Default profile Автор Венелина Ангелова
Medium ugozapadenuniversitetblagoevgrad

Изложбата „Ромска история и култура” ще бъде открита в понеделник /22 май/ от 13,30 часа в Учебен корпус №1 на Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград.

На специални табла ще бъдат показани различни елементи от ромското всекидневие - свободно време, празници, религия, децата и семейството, ромски къщи и махали.

Екипът на проекта организира и пресконференция, на която ще представи повече информация за изложбата и за дейностите си. Събитието е по проект „Изграждане на дигитален ромски архив за Югозападна България – демократична публичност чрез право на история“, подкрепен от Фондация „Отворено общество“ и Фондация „Микрофонд“ по програма „Студентски иновационни практики“.

Ръководител е доц. Анастасия Пашова. В реализацията му участват преподаватели от Правно-историческия факултет и Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.