Рекорд – 32 двойки царски орел откриха в България

  • 22 март 2020, 19:46
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 14038e57055ff868f3e6a422681fd5ad

Нови три двойки от световнозастрашения царски орел откри екип на Българското дружество за защита на птиците в района на град Сливен. С тях броят на всички двойки в страната нарасна от 29 на 32, което е рекорд за последните 20 години. За сравнение, през 2000 г., когато започнаха активните дейности за опазване на вида, броят на известните гнезда бе едва седем.

 С тях популацията на вида в района на Сливен нарасна от пет на осем двойки, което превръща района във второто най-важно място за гнездене на царския орел след Сакар, който приютява десет двойки.

В периода 2013 – 2018 г. в рамките на проект „Живот за царския орел” бяха обезопасени 2340 електрически стълба със защитни изолации, 42 км въздушни електропроводи, които представляват 126 км проводници, бяха подменени с изцяло изолирани – т. нар. ПАС система. Положени бяха 43 км подземни електрически кабели, които заменят близо 70 км опасни за птиците въздушни електропроводи.

 Доскоро основната заплаха за младите царски орли бе смъртността от контакт с проводниците при кацане върху необезопасени електрически стълбове. Тази заплаха беше премахната в повечето от най-важните за вида райони. Броят на царските орли в района на Сливен се увеличи почти трикратно  за последните осем години - от три двойки преди изолирането на осем днес, което е пряк резултат от природозащитните дейности на проекта.

Новите двойки са открити от експерта на БДЗП в опазването на хищните птици – д-р Димитър Демерджиев и местния сътрудник на БДЗП Валентин Велев, като в края на миналогодишния размножителен сезон те са забелязали индикации за размножаването на нови двойки в района и при направената проверка в началото на този сезон съмненията се потвърдиха. Птиците в момента ремонтират гнездата си, а мониторингът на другите двойки продължава.

Снимка: Българско дружество за защита на птиците