Ремонт мести паметник

  • 26 октомври 2016, 12:45
  • Default profile Автор Анита Чолакова
Medium 2016 05 30 06.44.40

2016-05-30-06-44-40

Пътен ремонт ще измести паметник със 100 метра. Монументът на 22-ата разстреляни перущенци ще бъде преместен заради предстоящата рехабилитация на пътя Михалково - Кричим.

В момента паметникът е на 50 см от ръба на настилката и до него няма дори площадка за спиране. В техническия проект за рехабилитация на пътната отсечка се предвижда той да бъде преместен на 100 метра посока Кричим, от страната на ската. На новото място ще бъде изградена и площадка за спиране. Целостта и автентичния вид на монумента ще бъдат запазени.

От АПИ съобщават, че при изпълнение на рехабилитацията е планирано укрепване на пътя и предприемане на мерки за по-доброто му отводняване, обрушване на ската, реконструкция на съществуващите аварийни площадки и при възможност изграждане на нови, ремонт и осветление на тунела при км 97+650.

Рехабилитацията на път III-866 Смолян – Михалково – Кричим се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014– 2020 г. на стойност около 11 млн. лв. Очаква се участъкът да бъде изграден до средата на 2018 г.