Ремонтираха център за деца със специални нужди в Кърджали

  • 22 януари 2015, 14:55
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 54c10c9ccaa7a

Ресурсният център за деца със специални образователни потребности в Кърджали вече разполага с модерна база. В нея се помещават новите кабинети по арт терапия, психомоторика и полезни умения.


„Ремонтът бе изпълнен с бюджетни средства и цели да бъдат създадени съвременни условия за обучение и социализация на учениците със специални потребности, да се подпомогне тяхното физическо, умствено и емоционално развитие, да се усвоят знания и умения за независим живот”, обясни директорът на  Ресурсния център Мариана Георгиева.


Към момента в Центъра са обхванати 200 деца и ученици от 3 до 19 години от седемте общини на област Кърджали, които посещават масови училища и детски градини.


17 ресурсни учители, логопед и психолог работят с децата на място без да ги откъсват от средата им. В новооткритата база децата ще развиват двигателната си активност, ще се занимават с изкуство, ще придобиват трудови и битови навици, ще извършват приложни дейности, ще се учат на  взаимопомощ.


На откриването на новата база присъстваха гости от МОН, Националната асоциация на ресурсните учители, директори на училища и родители, а част от възпитаниците на Центъра поздравиха гостите със свои музикални изпълнения.