Ремонтират лунни пейзажи на пътя в 7 области

  • 16 април 2020, 16:17
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%bf%d1%8a%d1%82   %d0%a2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0   %d0%a7%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be

Още 134 км второкласна и третокласна републиканска пътна мрежа ще се финансира със спестения финансов ресурс и осигурените допълнително 40 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектите са в списъка с пътни участъци, които се нуждаят от основен ремонт, още от стартирането на оперативната програма през 2015 година, уточняват от АПИ. 

С предоставения допълнителен ресурс ще се финансира рехабилитацията на следните 6 отсечки:


  • Път II-53 Поликраище - Елена – Сливен, с обща дължина 26,99 км, в областите Сливен и Велико Търново;

  • Път II-23 Русе – Кубрат, с обща дължина 46,7 км, в област Русе;

  • Път III-559 Полски градец – Тополовград – с.Устрем, с дължина 23,4 км, в област Хасково;

  • Път III-2077 Каблешково – Межден, с дължина 9,56 км, в област Силистра;

  • Път III-9004 Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница, с дължина 18.8 км, в област Варна;

  • Обход гр. Оряхово – път II-11 Мизия - Оряхово - Крушовене, с дължина 8.76 км.

Увеличеният размер на средствата и спестения финансов ресурс предоставя възможност да бъдат рехабилитирани 6 отсечки от приоритизирания списък на АПИ, с което ще се подобри пътната инфраструктура в регионитe. Общата дължина на пътищата в този списък на АПИ е 664 км.

Предоставянето на допълнителен ресурс е след решение на Комитета за наблюдение на регионалната програма, с което размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедура „Регионални пътища“ е увеличен с 40 млн. лева.

Целта на тази процедура е да бъде подобрена свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища, коментираха от АПИ.