Ремонтират пътната мрежа в Хасково с 900 хил. лева

  • 08 ноември 2020, 12:30
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 5fa3e3069ce1a

Хасково стартира ремонтни дейности на пътната мрежа на територията на Общината. Срокът за изпълнение на поръчката е до 01.12.2020 година.

Стойността на обществената поръчка е 900 000 лв. с ДДС. Средствата са от целевата субсидия от Републиканския бюджет за капиталови разходи.

Фирмата-изпълнител на обществената поръчка вече работи в отсечката между селата Елена и Криво Поле.

Предметът на поръчката обхваща възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, чрез извършване на текущ ремонт. Пътищата, включени в настоящия договор, са изпълнени с асфалтова настилка и основните видови работи за текущо поддържане и ремонт на пътните настилки са почистване на повърхността им от прах, кал, свободни каменни материали; ремонт на мрежовидни пукнатини, обхващащи цялата конструкция на настилката; ремонт на единични пукнатини и на пукнатини от обемни изменения; ремонт на пукнатини в близост до ръба на настилката, по надлъжната фуга и породени при хлъзгане на настилката; изкърпване на дупки; възстановяване на ускорено износване на покритието; отстраняване на коловози; напречни вълни и изтласкване; ремонт на слегнали места и издути части на настилката; ремонт на места с избил битум на повърхността на настилката, почистване и стабилизиране на банкетите в ремонтираните участъци, както и почистване от наносни почви, растителни и други материали и възстановяване на напречния и надлъжния профил на окопа чрез оформяне на напречното му сечение и удълбочаване.