Ремонтират селско училище за 600 000 лв

  • 22 ноември 2020, 10:30
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium thumb h smirnenski11

Сградата на основно училище „Христо Смирненски“ в димитровградското село Радиево ще бъде основно ремонтирана.

Това става възможно благодарение на спечелен проект от община Димитровград на стойност  600 000 лв. по националната програма на МОН „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“.

На училищната сграда ще бъде извършена реконструкция и пристрояване.

Целта е да се създаде подходяща и качествена учебна и възпитателна среда за целодневно обучение в две групи по 24 деца от 4 до 6-годишна възраст, живеещи в Радиево и околните села Странско, Здравец, Бряст, Голямо Асеново, Малко Асеново. Ще се осигурят условия за пълен обхват на децата в задължителна предучилищна възраст, като се предостави желаната от родителите възможност за целодневно обучение, както и ще се подобрят битовите условия в съществуващите помещения за постигане на максимално ефективна и здравословна образователна среда.