Ремонтират училище, столовата и общежитието му

  • 02 април 2018, 17:12
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%a2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd1

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" в Тетевен ще бъде ремонтирана. Кметът д-р Мадлена Бояджиева и областният управител на Ловеч Георги Терзийски направиха символична първа копка. 

"Целта на проекта е въвеждане на мерки за енергийна ефективност, а предвидените инвестиции ще бъдат вложени в четирите сгради на училището: "Учебно-административна сграда", "Общежитие", "Столова и кухня" и "Физкултурен салон", каза зам.-кметът Тони Стоев. Той добави още, че са предвидени мерки за съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, за конструктивното укрепване и повишаване на сигурността на сградите.

"Ще бъде подменена компрометираната дървена конструкция, хидроизолационните слоеве и покривно покритие от ламарина, с изключение на учебно-административната сграда. Ще се извърши подмяна на улуци и водосточни тръби, ще бъдат подменени и преоборудвани съществуващите ел. табла, а ел. инсталациите и осветителната ел. инсталация ще бъдат цялостно подменени“, каза още Стоев.

Ще се изгради аварийно евакуационно осветление, пожароизвестителна инсталация, нова мълниезащитна и заземителна инсталация, а тръбната мрежа и чугунени радиатори за учебно-административната сграда и общежитието ще се подменят. Три кабинета ще бъдат оборудвани с 32 нови компютъра, сървъри и софтуер към тях.

"Това е един важен и необходим проект, който ще осигури по-качествено, достъпно и конкурентноспособно образование. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“, каза кметът д-р Мадлена Бояджиева.

Тя добави, че общата стойност на проекта е 1 299 989.08 лв., Европейското финансиране е 1 104 990.71 лв., а Националното съфинансиране е 194 998.37 лв. Д-р Бояджиева подчерта, че с реализацията на проекта се очаква да бъдат постигнати резултати за намаляване на разходите за енергия, за повишена рентабилност и удължаване на жизнения цикъл на сградите, за подобряване на качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност и др. Кметът се обърна и към изпълнителите и ръководството на училището за осъществяване на добра комуникация и извършване на строителните дейности в срок, както и без да бъде нарушаван учебния процес.

 


Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за февруари на тема "Трифон Зарезан" ТУК!