Ремонтират засегнат от свлачище участък между Свиленград и с. Кап. Андреево

  • 23 февруари 2018, 14:10
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%9d%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b9 %d0%9d%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2

До края на годината ще бъде възложена рехабилитация на засегнат от свлачище участък с дължина 200 м от първокласния път между Свиленград и с. Капитан Андреево. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при участието си в редовния парламентарен контрол днес.

Той информира, че за участъка е  осигурено необходимото финансиране. Обектът е включен на първо място в списъка на приоритизирани свлачища, изготвен във връзка с процедурата за „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях“, която се финансира с общо 65 млн. лв. по Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Министърът съобщи още, че Агенция „Пътна инфраструктура“ е осигурила финансиране за укрепване на засегнатата от свлачището отсечка и в началото на септември 2017 г. е стартирана процедура за избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и упражняване на авторски надзор за укрепване на участъка от път I-8.

В случай че решението за избор на изпълнител не бъде обжалвано, най-късно до началото на април тази година ще бъде сключен договор с избрания проектант. Срокът за изпълнение на поръчката е 40 календарни дни от датата на сключване на договора. Веднага след приемането на работата ще стартира и процедурата за избор на изпълнител на строителството. Ако няма обжалване на процедурата за проектиране и авторски надзор, тръжната процедура за избор на строител може да започне в края на месец май, заяви министър Нанков.

Срокът за подаване на проектното предложение по оперативната програма е до 28.06.2018 г. Ако няма обжалвания, още през тази година ще възложим, стартираме и ще завършим реалното строителство и укрепване на свлачището, коментира министърът и посочи, че индикативната стойност за всички дейности по възстановяване на засегнатия от свлачищния процес участък е 6,5 млн. лв. с ДДС. Точните параметри на строително-монтажните работи, както и дължината на пътния участък, в който те ще се извършват, ще бъдат ясни след приемането на проекта на Експертен технико-икономически съвет в АПИ.

Агенцията е предприела конкретни действия за подобряване цялостното състояние на участъка от път III-702 Пристое – Подайва – Исперих на територията на област Разград, информира още регионалният министър в отговор на въпрос. До средата на месец април т. г. ще бъде изготвен технологичен проект за превантивен ремонт на участъка с дължина 20 км. Изготвено е задание за проектиране на стойност 80 000 лв., а стойността на видовете работи ще възлезе на около 10 млн. лв. в зависимост от това каква технология ще се предвиди. След като проектът бъде одобрен от експертите на Агенция „Пътна инфраструктура“, Института по пътища и мостове и Областна дирекция на МВР – Разград с оглед въвеждането на временна организация на движение в участъка, ще се пристъпи незабавно към осигуряване на необходимите средства от бюджета на АПИ и пътят ще бъде основно рехабилитиран в рамките на 2018 г. по договора за текущ ремонт и поддръжка.

При участието си в днешния парламентарен контрол министър Нанков съобщи още, че през тази година приоритетен обект на територията на област Перник ще бъде ремонтът на път I-1, в участъка от бензиностанция „Лукойл“ до п.в. „Даскалово“, поради високата интензивност на движение в пиковите часове и образуването на задръствания. Ремонтните дейности ще включват освен подобряване състоянието на отсечката, също така изпълнение на реверсивно движение чрез светофарни уредби.

Страдаме от системното недофинансиране в пътния сектор, поради което има стотици участъци от републиканската пътна мрежа в недобро състояние, коментира също министърът. Намираме системното решение с въвеждането на тол-таксите и електронните винетки. Той изрази увереност, че с въвеждане на тол-системата ще бъде решен хроничният проблем с недостига на средства в пътния сектор, а след 4 до 6 години темата за състоянието на второкласните и третокласните пътища няма да стои на дневен ред.