Ремонтът на пътя Плевен-Ловеч ще се забави

  • 16 април 2016, 14:35
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 4f64c81c 3bd9 03d6

На 1 април Агенци "Пътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за "Определяне на изпълнител за строителството на 15 обекта от етап I на ОП "Региони в растеж" 2014-2020, по 15 обособени позиции, една от които е за част от пътя Плевен-Ловеч. Вчера обаче в Регистъра на Агенцията по обществени поръчки е публикувано ново решение на АПИ, с което се променя датата за отваряне на офертите. Промяната е в техническите условия за търга, по-конкретно – в минималните технически изисквания към всички участници.


Така, вместо до 19 май срокът за получаване на оферти е до 6 юни, а отварянето им ще стане на следващия ден - 7 юни, от 11:00 часа, в Административната сграда на Агенция "Пътна инфраструктура" – София.


Обособена позиция № 8 е за Лот 7 "Път II-35 Плевен - Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11.784 км, в област Плевен". Строителството включва рехабилитация на пътния участък със следните характеристики: Начало на обекта - при км 13+600.47 - срещу табелата за с. Брестовец при кръстовището на път III-3502 „Горталово – Беглеж“, отклонение от път II-35 „Плевен – Ловеч“ при км 13+720. Край на обекта – при км 25+384.27, съвпада с началото на изпълнената рехабилитация на II-35 „Плевен – Ловеч”. Участъкът не преминава през населени места, единствено обхожда с. Брестовец.


В описанието на поръчката се посочва, че в участъка има малки съоръжения и отводняване, като водостоците имат нужда от ревизия на втока и оттока, отводнителната система не функционира пълноценно, поради запълнени и затлачени окопи и водостоци. Предвидено е направа на допълнителни 6 бр. нови водостоци. Ще се извърши подмяна и направа на нови облицовани окопи, почистване на съществуващите тръбни водостоци и направа на нови крила, направа на напречни оттоци при пресичане с черни пътища и входовете на имотите, възстановяване на бетоновите бордюри. По обследвания участък има единична стоманена предпазна ограда с обща дължина 2 788 м, чието експлоатационно състояние изисква подмяната й. За пътната отсечка се предвижда изпълнението на нова вертикална и хоризонтална маркировка и нови ограничителни системи, където е необходимо.


Прогнозната стойност е 6 019 611.78 лв., без да се включва ДДС. Заложена е продължителност на ремонта 10 месеца.


Този участък от пътя не е ремонтиран основно от построяването му в средата на 80-те години на миналия век. Малка част от пътя, която е в Плевенска област, беше рехабилитирана през 2011 г., а участъкът в Ловешка област е в пъти по-добро състояние.


От Областно пътно управление - Плевен, които през 2013 г. отчетоха като успешни ремонтите по проекти на няколко пътя в областта, бяха почти 100% сигурни, че намиращият се в лошо състояние участък от пътя Плевен-Ловеч щя бъде ремонтиран през 2014 г. с пари от държавата. Това, обаче, не се случи нито през 2014-а, нито миналата година. Сега се надяваме на „Региони в растеж”.