Родители на 500 осмокласници взимат помощи

  • 28 декември 2020, 13:05
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium kn bosilegrad4anni

Родителите на 502-ма осмокласници в област Кюстендил получават еднократна помощ, съобщиха от Регионалната дирекция "Социално подпомагане" в Кюстендил.Броят на подадените заявления - декларации за отпускане на такава помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година на семействата, чиито деца са записани в осми клас на държавно или общинско училище за учебната 2020-2021 година в дирекциите "Социално подпомагане" от областта са общо 513.Издадените заповеди за отпускане на подпомагането са 491 за 502 деца, а издадените заповеди за отказ - 22. Помощта се дава на семействата, чиито деца са записани в осми клас на държавно или общинско училище за учебната 2020-2021 година.я се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се дава след влизането в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок на учебната 2020-2021 г.


Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за февруари на тема "Трифон Зарезан" ТУК!