Община Рудозем е разположена в Рило-Родопския масив и заема най-югоизточните части на Западните Родопи по долината на река Арда, река Чепинска и река Елховска. Граничи с общините Смолян, Мадан, Златоград, а на юг - с Република Гърция.

В границите на община Рудозем са включени 22 населени места.

Преданието говори, че първото име, с което днешния гр. Рудозем е бил известен е Витлово. В общината са открити и регистрирани 20 обекта с различен характер от предримската, римската, късноантичната епоха и Средновековието. Това са селища, некрополи, руини от църкви, крепости и древни пътища.

КОНТАКТИ:

Адрес: град Рудозем
бул. „България” № 15

Телефон: (0306)9 91 99

Факс: (0306)9 91 41

Електронна поща:
ob.rudozem@gmail.com