С над 40 млн.лв. ще работим по най-значимите проекти в Мадан

  • 30 януари 2019, 08:01
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%a4%d0%b0%d1%85%d1%80%d0%b8 %d0%9c%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2

Над 40 милиона лева инвестиции ще бъдат вложени през 2019 и 2020 година в община Мадан, отчете кметът Фахри Молайсенов.

В бюджета за 2019 година на община Мадан са заложени инвестиции, съобразени с потребностите във всички сфери и дейности в общината, на стойност 13 500 262 лв.

Отделно 22.7 млн. лв. без ДДС (27 млн. 240 000 лева с ДДС) са допълнително привлечени с проекти на общината по Оперативна програма „Околна среда“, Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020, Европейската Програма за Развитие на Селските Райони и други програмни донори.

„Част от проектите са с двугодишен срок на изпълнение. През тази година от средствата заложени в капиталовата програма и по проекти ще се реализират множество инфраструктурни проекти. Ще се изградят нови и ще се рехабилитират общо 22 км водопроводи, ще се извърши покриване на част от речното корито в общинския център, ще се изградят 95 паркоместа пред болницата в Мадан. Във всички 44 населени места в общината ще се работи по рехабилитация на уличната мрежа. Навсякъде сме заложили да се направи по нещо значимо. Ще се изградят и четири нови резервоара за вода, както и три помпени станции“, каза Молайсенов.

В момента на регионалното депо се реализира мащабен проект, който е на стойност 9 млн. 39 хиляди 369 лева по ОП „Околна среда“. Там предстои изграждането на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, заложено е и доставка на техника, която да извършва сметосъбирането и на съдове за смет. Проектът трябва да приключи до 20 октомври 2020 г.

Бюджетът на община Мадан бе приет преди седмица с пълно единодушие. Кметът благодари на екипа си и на общинските съветници за успешната съвместна дейност, с която ще се реализират инвестиции в полза на жителите на общината в такъв мащаб.

„Това е най-големият бюджет, който има в историята си Община Мадан. Общината няма заеми и не предвижда да взема такива през текущата година. Данъците и таксите остават на същите нива от предходната година с изключение на тези изисквани с измененията на Закона за местни данъци и такси, които визират МПС. Изпълнението на приходите към 31 декември 2018 г. на имуществени и други данъци възлиза на 108.67%“, посочи Молайсенов.

Поройните дъждове в последните дни са създали проблеми на много места по уличната и пътна мрежа в общината. Най-сериозни щети има в Петров дол, Купен, Дишлийци, Касаб, Равнил и Боровина. В Равнил свлачище е подкопало къща. В Боровина са унищожени вътрешни улици, подпорни стени и ливади, съобщи кметът.

Източник: smolyanpress.net