Община Садово се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Пловдив. Включва 12 населени места.

В гр. Садово се намира първото професионално земеделско училище в България, открито през 1883 г. и функциониращо днес като Селскостопанска гимназия. Тук се намира Националната семенна генна банка, в която се съхраняват над 60 000 образци от местни и интродуцирани растения. Институтът е част от международната система за генетични ресурси.

Твърди се, че името на селото е дал поетът Иван Вазов, който бил гост на откриването на земеделското училище. Заради изобилната растителност той предложил селото да се казва Садово.

В района на община Садово е налице  характерно за тази част от страната културно и историческо наследство. Край общинския център са открити останки от праисторическо селище. Не са малко и тракийските селищни могили. В селищната система на общината е открит един от най-красивите седящи глинени идоли в българската национална съкровищница, сега съхраняван във Виенския исторически музей. Характерни за региона са уникалните находища на местна сива тракийска керамика. Богато е историческото наследство от римско време. Интерес представлява църквата “Свети Никола” в с.Катуница, построена през 1834 г. и обявена за паметник на културата,  както и етнографският музей в с.Болярци.

 Показателен факт за находчивостта и предприемчивостта на местното население е фактът, че през XIX век село Катуница е било основният доставчик на аспержи за двореца на Фердинанд в столицата.

За първи път в страната в Катуница са внесени за отглеждане през  1919 година култивирани върби в промишлено количество, а през 1932 година за Истанбул е изпратен първият вагон с върбови пръчки за изработването на плетени изделия.

На територията на община Садово е разположена защитената местност Мъртвицата, чиято цел е  да се запази единственото по поречието на р. Марица и във вътрешността на страната естествено находище на бяла водна лилия.

Община Садово успява да запази, съхрани  и развие читалищата като самобитни  културни институции, които подпомагат обществения живот и в най-малките населени места. Културният календар включва много традиционни местни събития, фолклорни фестивали и отбелязване на големите християнски празници. Всяка година общината организира Празник на фъстъка, където среща си дават всички производители в региона.

Официален празник:

24 май

КОНТАКТИ:

Адрес: 4122  гр. Садово, ул. “Иван Вазов” № 2

Тел.: 03118/26-01

факс: 03118/25-00

sadovo@sadovo.bg

www.sadovo.bg