Само 4 животновъди в Сливен остават без пасища

  • 19 май 2016, 10:09
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a496535b251

Само 4 животновъди от общо 104, които са подали индивидуални заявления за ползване на общински пасища са получили отказ от назначената специализирана комисия в община Сливен, съобщи нейният председател Христо Котов.


По време на работата си тя е разпределила общо 15 500 декара мери и пасища , като разпределението е в съответствие с регистрираните животновъди в Интегрираната информационна система на БАБХ, подали заявление по образец до кмета на общинатав срок от 1 до 10 март.


Благодарение на това разпределение на пасища, животновъдите сключват договор за наем, за срок от 6 години, чрез който имат възможност да кандидатстват по различни европрограми, а също така да чертаят пасищата за отпускане на еднократна годишна субсидия.


През юли предстоят търгове за отдаване на ливади по член 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за срок от една стопанска година. Тогава ще бъдат отдадени на търг около 3500 декара ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.