Населени места в община Самоков са: с. Алино,с. Белчин, с. Бели Искър, с. Говедарци, с. Гуцал, с. Доспей, с. Долни Окол, с. Драгушиново, с. Злокучане, с.Клисура, с. Ковачевци, с. Маджаре, с. Мала Църква, с. Марицa, с. Ново село, с. Поповяне, с. Продановци, с. Райово, с. Рельово, с. Радуил, с. Шипочане, с. Широки дол, с. Ярлово