Сандански с акция срещу нерегламентираните сметища

  • 04 март 2019, 08:58
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium %d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%b4 %d0%b8 %d1%83%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0 2

Община Сандански продължава битката с нерегламентираните сметища на нейна територия. Целта е да се предотврати замърсяването на околната среда не само в рамките на града, но и в останалите над 50 населени места в общината. При констатиране на незаконно сметище веднага общински служители почистват района. „Срещу нарушителите сме безкомпромисни, налагаме им санкции”, твърдят от община Сандански.

Освен битката с нерегламентираните сметища поетапно се въвеждат мерки за подобряване чистотата в общината – закупуване на съдове за смет, техника за сметосъбиране, почистване на замърсени от човешката дейност територии.

Провеждат се информационни кампании и обучения за деца, ученици, учители и родители за опазване на околнатасреда, разделно събиране на отпадъци и ефективно използване на природните ресурси.

Миналата година бяха доставени и монтирани първите подземни контейнери за смет в град Сандански. Осигурена е техника за чистота – автомобили и машини за сметосъбиране и сметоизвозване и компактор за сметообработка.