Санират сградата на полицията в Ловеч

  • 22 февруари 2019, 11:52
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium kmet sanirane

В Ловеч стартира проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ "Полиция" - гр. Ловеч и помещения, заети от ДА "Технически операции" - сектор Ловеч", част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Ловеч. Общата стойност на проекта е 722 396,51 лева, от които безвъзмездната финансова помощ: 699 596,51 лв., европейско финансиране 594 657,03 лв. и национално финансиране 104 939,48 лв. Собственият принос на партньора - ОД МВР гр.Ловеч, е 22 800,00 лв. Продължителността на проекта е до 20.06.2019 г.,  15 месеца. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОП„Региони в растеж" 2014 - 2020 г. в партньорство между Община Ловеч и ОД на Министерство на вътрешните работи - Ловеч.

„Основната цел на проекта е да се постигне подобряване на енергийната ефективност в съществуващия сграден фонд, да удължи живота на сградите, да осигурим достъп на хора с увреждания, както и намалим  емисиите на парникови газове за подобряване на екологичната обстановка“, каза на пресконференция кметът на Ловеч Корнелия Маринова. Тя посочи още, че в инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план са предвидени и 3 проекта, включващи въвеждане на енергийно ефективни мерки в многофамилни жилищни сгради на обща стойност над 3 милиона лева. Два от тези проекта са в различна степен на изпълнение. Предстои подаването и оценката на проектното предложение „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3"“

Кметът на Ловеч подчерта, че общината се отнася с особено внимание към проблемите, свързани с необходимостта от контрол на емисиите от вредни газове и разумното използване на природните ресурси. Заради това фокусира своето внимание и вниманието на обществото върху проблемите, свързани с енергийната ефективност и опазването на околната среда. Вече е налице повишена социална осъзнатост на факта, че всеки и всичко по един или друг начин оказва своето влияние върху околната среда.

Реализацията на проекта ще допринесе за оптимизиране на разхода на електрическа енергия и природен газ в санираните сгради, ще намалеят енергийните емисии (топлинни, светлинни и шумови), с което реално ще приложим национално и международно законодателство в областта на околната среда и използването на енергията и ще приложим държавната политика в областта на екологията и намаляване на замърсяването.

На пресконференцията присъстваха старши комисар Милен Маринов, директор на ОД на МВР Ловеч, и главен  инспектор Златин Михайлов – началник РУ на МВР гр. Ловеч. Проектът значително ще подобри условията за работа на нашите служители и сърдечно ви благодарим, каза старши комисар Милен Маринов.

Екипът за организация и управление на проекта се ръководи от арх. Даниела Златанова от Община Ловеч. Изпълнителите са от „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД с управител Александър Благоев.