Сделка за горене на отпадъци отива на прокурор

  • 28 април 2020, 16:58
  • Default profile Автор Петя Валентинова
Medium mezdra municipality 2019

Сигнал до районната прокуратура в Мездра подадоха групата общински съветници от БСП в града. Причината - непрозрачната и опасна за общественото здраве според тях сделка за съхранение и обработка на опасни медицински отпадъци в града. Скандалът, който се разрази преди седмица, противопостави обществеността в града, въпреки уверенията на инвеститора и кмета Иван Аспарухов, че нищо опасно и незаконно няма да се случва. 

"Уважаема г-жо Районен прокурор, МБАЛ Мездра и фирма „Ресайкъл груп“ ООД сключват договор от 06.04.2020г., регламентиращ ползването на общински помещения за съхранение и обработка на опасни отпадъци. Това се случва след като управителят на болницата д-р Вълчев провежда търг за отдаване под наем за срок от 10 години на сграда с индентификатор 47714.500.363.8, разположена в имот общинска собственост. Сградата е едноетажна и представлява гаражни клетки и сметогорна пещ. Търгът се провежда под условие помещенията да се използват за „всестранни и производствени дейности по обработка на опасни отпадъци“. За да се стигне до провеждането на търга, д-р Вълчев пише писмо от 14.02.2020г. до кмета на общината за съдействие за отдаване тези помещения под наем. Мотивите са стабилизиране финансовото състояние на болницата. От своя страна Иван Аспарухов пише докладна записка до Общински съвет Мездра за подкрепа и искане на разрешение за отдаване на помещенията и сключване на 10-годишен договор. Нито на заседанията на постоянните комисии към общинския съвет, нито на самото заседание на общинския съвет д-р Вълчев и Иван Аспарухов не споделят и дума за това, че се подготвя изграждане на инсталация за обработка на опасни отпадъци. Напротив, твърденията бяха, че помещенията ще се използват по предназначение за гаражи, работилница, автомивка…. Затова и предложението за решение, подготвено от кмета на общината, получи единодушна подкрепа.

Когато разбрахме, че има нещо нередно в тръжната процедура и изискахме документацията и подписания договор, бяхме шокирани", пишат в сигнала си до прокуратирата съветниците, начело с бившия кмет на общината инж. Генади Събков.

"В условия на световна коронавирусна инфекция в нашия град ще се изгражда инсталация и ще се обработват опасни отпадъци. Едва когато информацията за това стана обществено достояние, извикаха фирмата- инвеститор, за да ни представи своя проект и да ни обясни колко „безопасни“ са опасните медицински отпадъци", недоволстват местните сенатори. 

Те поставят ребром няколко въпроса:

Защо д-р Вълчев и Иван Аспарухов скриха от общинския съвет истинската причина за провеждане на търга за отдаване под наем на сграда в района на болницата?

Нормално ли е да се постави такова ограничително условие в тръжната документация, което да сведе участниците до един?

На каква база и разчети са определени инвестициите в имота?

Защо вместо търг, практически е проведен конкурс с условия, които не са приети от общинския съвет?

Има ли нарушение в тръжната процедура и проведена ли е в пълно съответствие с Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества?

Упражнил ли е ефективно контролните си функции кметът на общината при провеждането на процедурата и изпълнението на решението на общинския съвет?

Припомняме, че "Ресайкъл груп" няма опит в обработката на отпадъци и е регистрирана с капитал 100 лева в Търговския регистър. По предварителна информация, новата инсталция ще обработва до 200 кг отпадъци за час. Това остави съмнение у местните, че ще се докарват и горят и други отпадъци в града, а въпросните гаражни клетки са разположени насред жилищен квартал.