Сдружение подпомага малки земеделски стопани

  • 27 април 2017, 14:30
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium  d0 92 d0 b5 d0 bb d0 b5 d0 bd d0 b5  d0 b7 d0 b5 d0 bc d0 b5 d0 b4 d0 b5 d0 bb d0 b8 d0 b5

Велене-земеделие-1

Малки производители срещу символична аренда могат да отглеждат земеделски продукти в градска и крайградска среда. "AgriGo4Cities - Земеделието в градска среда: модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване". Това е проектът, с който Сдружението на югозападните общини ще подпомогне стопаните. С него СЮЗО се включва в транснационално сътрудничество, одобрено по първата покана на програма „Дунав 2014 -2020“.

Целта е да се приложи работеща и устойчива стратегия за социално-икономическо включване на маргинализирани групи, които имат по-ниски възможности да се възползват от обучения и обществена подкрепа.

СЮЗО има партньори от Словения, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Черна гора, всички те ще работят за интеграция и включване на уязвими групи в градско и крайградско земеделие.

Продължителността на проекта е 30 месеца, а одобреният бюджет възлиза на 1 474 190 евро. Сдружението има водеща роля в ключов работен пакет по проекта. То ще реализира дейности, с които ще предостави възможност на местни малки производители да бъдат идентифицирани като надежден доставчик на земеделски продукти за местни заведения и търговски обекти. Обединени под единна „марка“ на местно производство, малките градски и крайградски производители ще бъдат запознати с добрите европейски практики, от които ще се възприемат ключови дейности, за да се въведе иновативен поглед върху градското и крайградско земеделско производство у нас.

Велене-земеделие

СЮЗО ще работи активно, от една страна, с институциите и малките местни производители и, от друга, с търговците и потребителите на земеделски продукти, като идеята е да разшири пазара и подобри условията за реализация на местна продукция на местния пазар. Ще се организира и фестивал на малките местни производители за да се популяризира дейността им.

Екипът на СЮЗО вече присъства на първата обучителна среща в Словения. Община Велене представи пред партньорите постигнати резултати в сферата на градска и крайградска среда. Посетени бяха развити малки земеделски площи, които онагледиха тенденцията за съвременни форми на социално включване. Дадени под символична аренда, общинските земи в градската и крайградска зона са напълно обработени и оползотворени. Така градската среда е облагородена и поддържана, а малкият производител е задоволил семейните нужди от земеделски продукти. Този подход на градско земеделие ще бъде анализиран и моделът ще бъде приложен към потребностите на целевите общини.